O Ekranu

Ekran, revija za film in televizijo, je bila ustanovljena leta 1962 in spada med najstarejše tovrstne revije v regiji. Poleg kritiškega vrednotenja filmov je njen osnovni namen odpirati polje za teoretsko diskusijo tako o filmu kot o sorodnih medijih. Že v svojih prvih letih je Ekran po zaslugi ustanoviteljev (V. Musek, T. Tršar, B. Šomen) znal prisluhniti modernemu evropskemu filmu, sprva s prevodi iz tujih jezikov, postopoma pa tudi z izvirnimi prispevki. Slovenski filmski kritiki in esejisti, zbrani okrog Ekrana, so bistveno prispevali k promociji in ovrednotenju črnega vala v šestdesetih letih (Hladnik, Petrovič, Pavlović, Klopčič, Makavejev).

Revija se je nato postopoma odpirala za različne kritiške in teoretske tendence, v osemdesetih pa je izrazito prevladovala sodobna francoska filmska teorija (Comolli, Bonitzer, Chion, Deleuze). Lahko bi celo rekli, da je na tej osnovi in s krepko pomočjo lakanovskih konceptov nastala »Ljubljanska filmska šola« (Vrdlovec, Žižek, Pelko), Ekran pa je pod vodstvom urednika Silvana Furlana doživel – in povzročil – pravi teoretski preporod. Leta 1985 je revija ustanovila tudi svojo knjižno zbirko Imago.

V devetdesetih je revijo prevzel Stojan Pelko, nasledil ga je Simon Popek, ki je na Ekranu urednikoval osem let. Ekran je še naprej pisal o avtorskem filmu, nekaj več posluha pa se je v njem našlo tudi za žanr ter nova, prebijajoča se imena svetovne (in domače) filmske scene, s posebnim poudarkom na režiserjih in filmih, ki plavajo proti toku in pišejo sodobno zgodovino filma.

Marca 2005 je Ekran dobil novo urednico, Niko Bohinc. Vsebinsko in oblikovno preoblikovan je ostal zvest Ekranovi tradiciji angažiranega, resnega, odgovornega pisanja o filmu. Uvedene so bile nekatere nove redne rubrike kot npr. Scenoslednik – pohod po bližnji in daljni filmski sceni; Povečava – Ekranov izbor aktualnih filmskih naslovov iz domače distribucije in Fokus na izbrano temo; Slovenski film – novi slovenski filmi, intervjuji; Kino svet – poročila iz filmskih festivalov, Zrcalo – insajderska analiza nacionalnih kinematografij, intervjuji; Kontra-plan – eseji, teorija, Reality-check, recenzije novih filmskih knjig, Poslušalnica; Digitalije – digitalna filmska revolucija.

Z majem 2009 je uredništvo prevzel Gorazd Trušnovec, prva (dvojna) številka je izšla poleti 2009, s septembrom 2009 pa je Ekran zopet postal mesečnik. Revija se od leta 2009 nekoliko bolj posveča filmski praksi kot filmski teoriji, na novo je vzpostavila stik z bralci, postala je komunikativnejša, bolj ažurna in aktualna, v njej je več intervjujev in predstavitev avtorjev, predvsem pa je izhajala redno.

Maja 2015 je uredništvo Ekrana prevzel Ciril Oberstar, revija pa ponovno izhaja enkrat na dva meseca. Ekran ostaja zavezan resnemu in poglobljenemu pisanju o filmu oziroma cinefilskemu pristopu. Film pokriva z vseh plati, brez predsodkov in omejitev.

 

Impressum

 

Ekran, revija za film in televizijo

Naslov: Metelkova 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01/43 42 510

E-mail: info@ekran.si

Splet: www.ekran.si

Ustanovitelj: Zveza kulturnih organizacij Slovenije

Izdajatelj: Slovenska kinoteka, zanjo Ivan Nedoh

Sofinancira: Ministrstvo za kulturo

TRR: 01100-6030377513, Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana

 

Glavni in odgovorni urednik: Ciril Oberstar

Uredništvo: Špela Barlič, Marko Bauer, Tina Bernik, Bojana Bregar, Andrej Gustinčič, Matic Majcen, Ivana Novak, Maša Peče, Tina Poglajen, Zoran Smiljanić, Ana Šturm (mnenja avtorjev so neodvisna od uredništva)

Svet revije: Zdenko Vrdlovec (predsednik), Aleš Blatnik, Klemen Dvornik, Janez Lapajne, Polona Petek, Peter Stanković

 

Jezikovni pregled: Mojca Hudolin

Oblikovanje: Hana Jesih, Eva Mlinar

Tisk: Tiskarna Oman, Kranj

 

Cena posamezne številke znaša 4,90 €. Letno izide 6 dvojnih številk revije Ekran.

Celoletna naročnina na revijo Ekran znaša 25 € + poštnina. Naročnina velja do pisnega preklica.